Kopie zapasowe danych i ich odzyskiwanie w przypadku awarii jest kluczowe dla współczesnych firm. Same dane mają często większą wagę niż sprzęt na którym są przechowywane. Przedłużający się przestój lub utrata danych może mieć katastrofalne konsekwencje dla firmy, klientów, pracowników i inwestorów. Z uwagi też na przepisy takie jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wymagające wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych, kwestia przechowywania danych i ich odzyskiwania po awarii nie może być traktowana lekko.

Dane mogą być utracone w wyniku wielu zdarzeń:

  • Niezamierzone usunięcie plików przez użytkownika
  • działanie wirusa
  • uszkodzenie sprzętu
  • brak kompatybilności sprzętu czy oprogramowania
  • kradzież laptopa, serwera

Niezależnie od przyczyny utraty danych, regularne tworzenie i odpowiednie przechowywanie kopii zapasowych pozwala nam minimalizować ryzyko. Nasza usługa tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych umożliwia zaprojektowanie strategii tworzenia kopii zapasowych danych w oparciu o specyficzne wymagania biznesowe Klienta. Usługa zapewnia tworzenie kopii zapasowych danych zarówno na dyskach jak i w chmurze, z uwzględnieniem dziennych przyrostowych i historii wersji. Dajemy Klientowi również narzędzia do przywracania danych i zapewnienia bezpieczeństwa najważniejszych danych biznesowych.

Nasza usługa jest bezpieczna, niezawodna i zgodna z RODO. Wszystkie dane Klienta będą przechowywane online w wybranym przez niego centrum danych, które jest wyposażone w najlepsze środki ochrony danych i bezpieczeństwa.

Proponowanie rozwiązania tworzenia kopii zapasowych mają zastosowanie do wszystkich systemów operacyjnych, baz danych i aplikacji innych firm.

Kopie zapasowe – od czego zależy koszt usługi ich i przechowywania danych?

Koszt zależy od tego ile danych Klient chce przechowywać i od okresu przechowywania danych. Nasz plan dostosowujemy do indywidualnych oczekiwań Klienta i proponujemy kilka ram czasowych do wyboru. Po tym jak utworzona zostaje pełna kopia zapasowa możliwe jest przystąpienie do tworzenia codziennych przyrostowych kopii zapasowych.

Geek PRO zajmuje się tworzeniem kopii zapasowych i odzyskiwaniem danych po awarii. Każdorazowo dostosowujemy rozwiązania z zakresu odzyskiwania danych i tworzenia kopii zapasowych do potrzeb danego klienta.

Obsługa kopii zapasowych jaką zapewniamy to:

  • Analiza aktualnego systemu wykonywania kopii zapasowych
  • identyfikacja niedoskonałości
  • Opracowanie bardziej wydajnego systemu backupu danych
  • plan stałej współpracy, której celem jest stała kontrola procesu tworzenia kopii zapasowych i wsparcie

GeekPRO - obsługa informatyczna firm, outsourcing IT Warszawa

realizacja: estinet.pl